Konferencja "Język w procesie zmiany"

24 Marca 2017, 09:00 (Piątek) - 25 Marca 2017, 13:00 (Sobota)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.

Tematy warsztatów

Tomasz MajewskiKiedy boli.. ale nie wiem po co

Podczas pracy terapeutycznej, doświadczamy niekiedy sytuacji kiedy klient zgłasza problem (objaw lub szereg objawów), jednocześnie nie wiedząc "czego potrzebuje". Stosowane "pytania TSR" nie działają i mamy poczucie, że "kręcimy się z klientem w kółko". Może to powodować pewien impas we współpracy, gdyż nie wiemy "za co się zabrać" podczas spotkań. Klient wie, że coś go boli, ale nie rozumie tego i nie widzi powiązań z innymi obszarami jego życia (które mają wpływ na występowanie zgłaszanego problemu).

Warsztat ten jest zapowiedzią szkolenia dotyczącego pracy psychologicznej z klientem, który znajduje się w kryzysie rozwojowym.


Agnieszka Turska-MajewskaPrzeformułowanie "języka problemów" klienta na "język potrzeb"- wprowadzenie do modelu NVC

Klienci często używają zaprzeczeń w opisie swojej sytuacji. W ich narracji jest dużo treści, dotyczących tego, czego nie chcą. Stosując model TSR pracujemy tak, aby dowiedzieć się czego klienci pragną zamiast problemu. Warsztat będzie okazją, aby poznać nowe sposoby słuchania o trudnościach klientów tzw. "uchem potrzeb". Dzięki temu łatwiej nam, jako terapeutom, formułować wspólnie z klientami ich cele. W trakcie warsztatu jego uczestnicy doświadczą pracy nad identyfikacją własnych potrzeb, po to by lepiej zrozumieć metodę oraz jej zastosowanie.

Warsztat jest oparty na modelu Nonviolent Communication, który od kilku lat łączę z TSR. Oba te podejścia uzupełniają się i tę właśnie wyjątkową "fuzję" będę chciała Państwu przedstawić. 


Radosław Cieśluk: PSR na miejscu katastrofy

Podczas tego warsztatu przyjrzymy się w jaki sposób można wykorzystać "język zmiany" charakterystyczny dla podejścia PSR w pracy z osobami, które właśnie przeżyły bądź były świadkami zdarzenia masowego o charakterze traumatycznym.


Agnieszka Szrejter-ŁośPSR w klasie - przestrzenie rozwoju

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach to obiecujący sposób pracy dla pracowników oświaty Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną pozytywne i praktyczne sposoby oddziaływania na zachowanie uczniów, które mogą swobodnie zostać włączone do pracy z uczniem, klasą na każdym etapie. Przedstawione zostaną ćwiczenia, które mogą zostać wykorzystane przez pedagogów zarówno, aby pomóc uczniom przezwyciężać problemy emocjonalne i behawioralne, jak i z powodzeniem mogą służyć wspieraniu prawidłowego rozwoju uczniów. Udział w warsztacie może stanowić inspirację do zmiany sposobu postrzegania pracy w szkole i dodać energii do poszukiwania nowych rozwiązań. Uczestnicy będą mogli także doświadczyć, że praca w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach dodaje nam energii i skutecznie zapobiega wypaleniu zawodowemu.

Warsztat ten jest zapowiedzią szkolenia dotyczącego pracy w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach w oświacie. 


Monika LakowskaZarządzanie impasem w procesie zmiany

Podczas warsztatu "Zarządzanie impasem w procesie zmiany" będziemy zajmować się rozwijaniem kompetencji w zakresie radzenia sobie z sytuacją, która postrzegamy jako impas w pracy z klientem. Warsztat będzie okazją do zapoznania się z modelem zmian, wg Prochasky i Di Clemente. Ponadto będziemy zastanawiać się które sytuacje w pracy z klientem postrzegamy jako impas, jak rozumiemy cele klienta, czy i jak włączamy również własne cele do pracy terapeutycznej.

Warsztat ten jest zapowiedzią szkolenia dotyczącego pracy psychologicznej z klientem, który znajduje się w kryzysie rozwojowym.


Igor RotbergZastosowanie techniki eksternalizacji w TSR

Wielu ludzi, którzy zgłaszają się na terapię, jest przekonanych, że problemy są odzwierciedleniem ich tożsamości. Takie rozumienie najczęściej pogłębia problem, który chcą rozwiązać. Eksternalizujące rozmowy dostarczają innej perspektywy niż wewnętrzne rozumienie problemu. Poprzez uprzedmiotowienie problemu ludzie zaczynają doświadczać oddzielenia od niego - problem staje się problem, a nie osobą. Klient może doświadczać rzeczywistości nieproblemowej, odnajdywać wpływ na swoje życie, odkrywać swoje zasoby.  

Warsztat jest zapowiedzią szkolenia dotyczącego wykorzystania rozmów eksternalizujących w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.


Grzegorz Andrzejczyk-Bruno: Różnorodność języków ekspresji miłości a filozofia centralna PSR

Język jest pojęciem złożonym i wielowymiarowym. W trakcie spotkania zostanie zaprezentowane jego szerokie ujęcie w kontekście pracy z osobami pozostającymi w bliskich relacjach. Pracy, służącej procesowi zmiany oraz realizacji zakładanych celów klientów. W czasie warsztatu nacisk będzie położony na:

  • prezentację języków ekspresji miłości w komunikacji osób w relacjach,
  • stosowanie filozofii centralnej PSR wobec spotykanych w tym zakresie podobieństw i różnic.

Ponadto omówione zostaną zasady w procesie pomagania PSR m.in.: poszerzania perspektywy klientów, dążenia do rezygnacji z wszelkich założeń i osądów na rzecz neutralności w poznawaniu ich światów. Warsztat zakłada wymianę doświadczeń i poglądów dotyczących praktyki pomagania w kontekście standardów pracy w PSR.Zapisy na wszystkie warsztaty będą odbywać się podczas Konferencji.